قوانین و مقررات آموزشی آمازون کمپ

۱. مدت زمان دوره 24 ساعت و بر همین اساس تعداد ساعات آموزش در هفته 4 ساعت می‌باشد. کارآموزان می‌بایست حداقل به تعداد ساعات آموزش در هفته، به انجام تمرینات و فعالیت‌ها در منزل زمان اختصاص دهند. به‌طور مثال اگر ۱۸ ساعت در هفته به آموزش و رفع اشکال اختصاص دارد، کارآموزان باید حداقل ۱۸ تا ۲۵ ساعت دیگر به تمرین و انجام پروژه‌ها بپردازند و در مجموع حداقل ۴۰ ساعت از زمان خود را در هفته به بوت‌کمپ اختصاص دهند.

2. فرصت رفع اشکال و تعامل با منتور و پشتیبان در طول دوره برای کارآموزان فراهم می‌باشد. همچنین فعالیت‌های کارآموزان دائماً توسط تیم اجرایی ارمغان، منتور و تیم پشتیبانی بررسی و در صورت نیاز برای ایشان فعالیت اضافه بر سازمان تعریف خواهد شد.

3. روند انجام پروژه‌ها از طرف تیم پشتیبانی ارمغان دائماً بررسی و ارزیابی می‌شود. همچنین ارزیابی دوره‌ای از لحاظ فنی توسط منتور و پشتیبان انجام خواهند شد؛ در صورتی‌که روند ارزیابی‌ها قابل قبول نباشد، ارمغان می‌تواند از ادامه حضور کارآموز در بوت‌کمپ جلوگیری نماید.

4. حضور افراد در تمامی برنامه‌های بوت‌کمپ الزامی است. در صورت غیبت بیش از اندازه که بر روی سطح فنی و دانشی کارآموز تاثیر بگذارد، ارمغان می‌تواند ادامه همکاری با کارآموز را ملغی نماید.

5. در صورت تخلف کارآموز از قوانین و مقررات تعیین شده، ارمغان می‌تواند از ادامه حضور کارآموز در بوت‌کمپ جلوگیری نماید. در صورت احراز تخلف کارآموز و قطع همکاری با ایشان، مطالبات مالی موسسه تا زمان قطع همکاری به تناسب مدت زمان برگزار شده از کل مبلغ قرارداد، تسویه می‏‌شود و پیش‌پرداخت اخذ شده مسترد نمی‌گردد. با توجه به نوع تخلف، موسسه حق جبران خسارات و زیان‌های وارده توسط کارآموز را از محل تضمین، برای خود محفوظ داشته است.

6. پس از شروع بوت کمپ در صورت انصراف کارآموزان، کل شهریه دوره توسط ارمغان اخذ گردیده و هزینه ای به کارآموز مسترد نخواهد گردید.

شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری توسعه سریع کارآفرینی ستارگان

1ـ صندوق پژوهش و فناوری توسعه سریع کارآفرینی ستارگان به عنوان کارگزار مالی بوت‌کمپ اجرایی اجوکمپ (موسسه دانش بنیان برکت) است و تمام فرآیندهای مالی کارآموزان در طی بوت‌کمپ توسط صندوق ستارگان صورت می‌گیرد.

۲ـ کارآموزانی که توسط مجری آموزشی بوت‌کمپ در مرحله‌ی استعدادسنجی آموزشی موفق به کسب امتیاز قابل‌قبول شده‌اند، در صورتی که تمایل به استفاده از تسهیلات مالی اجوکمپ را داشته باشند، می‌بایست توسط صندوق ستارگان اعتبارسنجی مالی شوند. اعتبارسنجی کارآموزان در سامانه اعتبارسنجی https://ics24.ir/ انجام می‌شود. کارآموزان می‌بایست با مراجعه به این سامانه فرآیند اعتبارسنجی را به صورت کامل انجام دهند. هزینه اعتبارسنجی در سامانه به عهده کارآموز است.

۳ـ کارآموزان می‎بایست فایل نتیجه اعتبارسنجی مالی خود را بعد دریافت از سامانه https://ics24.ir/ به همراه تصویر اسناد و مدارک هویتی (کارت ملی، شناسنامه، آدرس محل سکونت) خود و ضامن را به شماره 09363367813 و یا به ایمیل stars.rtf@gmail.com ارسال نمایند.

4ـ کارآموزانی که از تسهیلات اجوکمپ برای شرکت در دوره استفاده می‌کنند، موظف هستند به عنوان تضمین دریافت تسهیلات دو فقره چک صیادی به ارزش 130% درصد مبلغ کل تسهیلات را از جانب خود و ضامن به همراه گواهی امضاء ایشان به صندوق ستارگان ارائه و تسلیم نمایند.

5ـ صندوق ستارگان تسهیلات دوره اجوکمپ را با کارمزد ۴ درصد به صورت قرض‌الحسنه در اختیار کارآموزان قرار می‌دهد. هزینه کارمزد تسهیلات توسط صندوق محاسبه و همزمان با انعقاد قرارداد تسهیلات دریافت می‌گردد.

6ـ پس از ارسال چک‌های تضمین، واریز کارمزد و ارائه تصویر مدارک هویتی ضامن و کارآموز، قرارداد اعطای تسهیلات تنظیم و منعقد می‌گردد. و پس از عقد قرارداد مبلغ تسهیلات واریز خواهد شد.

7ـ در صورت دیرکرد کارآموز در پرداخت اقساط تسهیلات، صندوق ستارگان به عنوان کارگزار مالی دوره ابتدا به ایشان تذکر می‌دهد و در صورت عدم پرداخت معوقات، صندوق ستارگان از محل تضامین دریافتی از کارآموز از طریق مراجع قضایی، اقدام به وصول معوقات و مطالبات خود می‌نماید.