نام مجری آموزشی(ضروری)
Hidden
شرکت، مؤسسه، نهاد/سازمان، غیرحقوقی یا ...
نام رابط(ضروری)
انواع فایل های مجاز : pdf, docx, zip, rar, حداکثر اندازه فایل: 128 MB.
شامل میزان ساعت دوره‌، ظرفیت دوره، تعداد دوره برگزار شده، تعداد کارآموز آموزش داده شده، شهریه دوره، سرفصل‌های دوره، اساتید دوره، آمار اشتغال و کسب درآمد فارغ التحصیلان یا خدمات پشتیبانی اشتغال ارائه شده

سابقه فعالیت: