اصلی‌ترین دغدغه نسل جوان در تمام جوامع داشتن شغل مناسب است. برای رسیدن به این خواسته باید توانایی و مهارت کافی وجود داشته باشد. این فقط با تحصیلات عالی به دست نمی‌آید و نیاز به مهارت آموزی دارد.

وبلاگ